075-242 45 00

FILTERFLÄKT

Med DBKs FL-serie för installation i elskåp, minimerar man risken för överhettning av den inbyggda elektroniken. En filterfläkt blåser in kall luft från utsidan och forcerar ut den varma luften som alstras inuti skåpet genom ett separat utblåsfilter. På så vis får man ett behagligt luftflöde som sänker temperaturen och skyddar den känsliga elektroniken från överhettning.


KONTAKT

Jesper Rylander, produktansvarig
075-242 45 36
jesper.rylander@oemelectronics.se
Filterflakt1Filterflakt1
Filterfläkt

LEVERANTÖR