075-242 45 00

KAPILLÄRRÖRSTERMOSTATER

En kapillärrörstermostat är en mekanisk reglerteknisk komponent som ska hålla en temperatur konstant alternativ övervaka och förhindra överhettning. I en sådan termostat utnyttjar man expansion och kontraktion av ett anpassat medium inuti röret och bulben för att öppna respektive stänga en elektrisk krets. Denna typ av termostat är vanligt förekommande i exempelvis värmepumpar, värmefläktar och bastuaggregat.
​​​​​​​
Vi har ett brett sortiment av kapillärrörstermostater från våra tillverkare, allt ifrån enklare standardtermostater och överhettningsskydd till mer komplexa kundspecifika kombistater.

KONTAKT

Andreas Lingmerth
075-242 45 68
andreas.lingmerth@oemelectronics.se
  • NT switch
  • NT tuerca

LEVERANTÖRER