KVALITET & MILJÖ

OEM Electronics AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget är certifierat enligt ISO9001:2008 och ISO14001:2004.

Certifieringarna ligger till grund för vårt verksamhetssystem som hjälper oss följa upp och mäta hur vi möter såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

                                                        Nisse Segerson, Logistikchef
nisse segersonnisse segerson
nisse segerson
 DSC1249 DSC1249
DSC1249

För oss är kvalitet:

  • Att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter
    kommer våra kunder till godo
  • Ständiga förbättringar
  • Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats

Miljöpolicy:


OEM Electronics AB ska fortlöpande utvärdera och förbättra verksamheten genom:
  • Helhetssyn
  • Bästa resursutnyttjande
  • Minsta miljöpåverkan
Kvalitet miljoKvalitet miljo
Kvalitet miljo
Kvalitet miljö
Ladda ner våra ISO-certifikat:
SS-EN ISO 9001:2008
​SS-EN ISO 14001:2004

Download our ISO-certificate:
SS-EN ISO 9001:2008
SS-EN ISO 14001:2004