075-242 45 00

LÖDMATERIAL

Här hittar du lödkemikalier och övrigt förbrukningsmaterial för montering av komponenter på kretskort. Det finns i form av lodpasta, lodtråd, tacktenn och sticks, flussmedel, lödmask, lödflätor samt spetsförtennare och spetsrengörare med mera.

KONTAKT

Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig
075-242 46 53
ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

LEVERANTÖR