075-242 45 00

LUFTVÄRMEELEMENT

Med HR-serien från DBK kan vi erbjuda självreglerande PTC-element med inbyggd temperaturbegränsande effekt. Kompakta element med stor flänsyta
som ger en effektiv homogen värmeöverföring och mycket hög säkerhet.
Genom en justering av luftflödet reglerar man automatiskt värmeeffekten.
Dessa egenskaper tillsammans med ett brett sortiment av modeller gör det
enkelt att anpassa för din applikation.
 • Hög säkerhet genom automatisk temperaturkontroll
 • Ingen brandrisk i händelse av fel
 • Självreglerande effekt i korrelation med luftflöde och omgivande temperatur
 • Inga övriga temperaturreglage nödvändiga
 • Enkel installation
 • Lång livslängd vid korrekt användning
 • Dubbel tjocklek för högre effekt
 • VDE- och UL-godkända för standardmodeller

KONTAKT

Jesper Rylander, produktansvarig
075-242 45 36
jesper.rylander@oemelectronics.se
 • 111
 • 214
 • 33
 • 42
 • Heizregister Familie

LEVERANTÖR