075-242 45 00

RÖKUTSUG

Tillgång till bra luft gör arbetsmiljön bättre och vi får grundläggande förutsättningar att vara friska. Vi erbjuder filtersystem från den ledande tillverkaren Purex och utsugsarmar från vår leverantör Alsident.

KONTAKT

Tommy Petersson
075-242 46 75
tommy.petersson@oemelectronics.se

LEVERANTÖRER