075-242 45 00

Filterfläkt


Med DBKs FL-serie för installation i elskåp, minimerar man risken för överhettning av den inbyggda elektroniken. En filterfläkt blåser in kall luft från utsidan och forcerar ut den varma luften som alstras inuti skåpet genom ett separat utblåsfilter. På så vis får man ett behagligt luftflöde som sänker temperaturen och skyddar den känsliga elektroniken från överhettning.

Leverantörer

  Jesper Rylander
Produktansvarig

jesper.rylander@oemelectronics.se
075-242 45 36