075-242 45 00

DBK

Sedan starten 1946 har det tyska företaget DBK utvecklat effektiva och användbara sätt att hantera energi, med stort fokus på värmeprodukter. Som ett medelstort företag är ett av DBKs viktigaste mål att garantera hög kundnöjdhet på lång sikt. Att uppfylla sina kunders kvalitetskrav, i alla aspekter, är därför av central betydelse.

I mer än 25 år har OEM Electronics och DBK haft ett framgångsrikt och nära samarbete, där vi har hjälpt till att etablera DBK på den nordiska marknaden.


Klicka här för att komma till DBK hemsida
Land: Tyskland
Grundades: 1946
Antal anställda: ca 700