075-242 45 00

OLED DISPLAYER

​​​​​​​
OLED (Organic Light-Emitting Diode) (organisk lysdiod) är en teknik som består av två (ibland­ fler) tunna skikt med organiskt material – ett emissionslager och ett ledande lager – mellan en katod och en anod. När en ström läggs på, förflyttar sig elektroner i det organiska materialet och avger energi i form av ljus, vilket skapar den bild som ska visas. OLED-tekniken ger tunnare, lättare displayer än LCD där den största fördelen är att OLED till skillnad från LCD inte behöver bakgrundsbelysning, vilket möjliggör lägre strömförbrukning.

Leverantörer

  Anton Fagerström
Produktansvarig

anton.fagerstrom@oemelectronics.se
075-242 45 12