075-242 45 00


Rymdsilikon

​​​​​​​​​​​​​​
Elastosil S – utvecklade på jorden för användning i rymden.
Material som används i satellitkonstruktioner måste permanent motstå vakuum, joniserande strålning och extrema temperatursvängningar.

Alla produkter i Elastosil S –serien har utvecklats i nära samarbete med stora rymdföretag. På detta sätt kan Wacker säkerställa att produkterna alltid uppfyller även mycket stränga ESA / NASA standarder för materialegenskaper, användbarhet och hållbarhet.

Silikonerna härdar utan att krympa och påverkas av faktorer sådana som relativ fuktighet eller diffusionsgrad. Råvarorna genomgår särskild behandling för att säkerställa en mycket låg halt av flyktiga material hela tiden. Som resultat av detta ligger produkterna långt under ASTM E 595 specifikationsgränser och dess NASA / ESA motsvarigheter, såsom ESA PSS - 014-702 . 

Varje batch testas i ett ackrediterat labb.

Leverantörer

  Ann-Louise Gyllenberg