075-242 45 00

TECKEN

Segmentsuppbyggda displayer med inbyggd teckengenerering ger enkel och snabb uppstart samt stora möjligheter till kundunika lösningar avseende storlek, färg och upplösning.
 
Våra leverantörer har olika serier med monokroma teckendisplayer som är standard, allt för att hitta en lösning till just din applikation.
 
Teckendisplayer lämpas sig utmärkt till lägre serier och korta utvecklingstider.
teckendisplayteckendisplay
Segmentsuppbyggd teckendisplay

LEVERANTÖRER