075-242 45 00

TErmiskt ledande lim


Henkel har ett mycket omfattande sortiment av termisk ledande lim av alla upptänkliga sorter.  I form av lim, tejp eller adhesiv film, oftast förstansad i önskad form. De kan vara elektriskt isolerande eller elektriskt ledande och appliceras genom dispensering eller stenciltryckning. Vissa produkter är ”self shimming” och innehåller mikroskopiska distanspartiklar för att förenkla plan montering av t ex en kylfläns på en komponent.

Beroende på önskad process finns adhesiv för värmehärdning eller rumstemperaturhärdning. Vissa kan härdas på flera sätt, men värmen får processen att gå snabbare.

De rumstemperaturhärdande består antingen av tvåkomponentsmaterial eller enkomponents med aktivator.
I sortimentet finns också fasförändringmaterial, termisk pasta, termisk film utan adhesiv och elektroniktejp.

Leverantörer