075-242 45 00

TERMISKT LEDANDE PASTA

Termiskt ledande pasta av silikon som tål höga temperaturer
Överallt där det är viktigt att ha god värmeöverföring från en komponent till ett kylelement, är det lämpligt att applicera en tunn beläggning av WACKER® silikonpasta P 12. På anläggningsytorna av komponenten och kylflänsen finns mikroskopiska upphöjningar om de inte har polerats. När dessa ytor är placerade tillsammans, kommer en fast metall-mot-metall-kontakt uppkomma endast där det finns förhöjningar. 40-60% av ytan är således inte i direkt kontakt, beroende på grovheten. Detta innebär att de ihåliga utrymmena däremellan dessa förhöjningar är fyllda med luft, som har förhållandevis dålig värmeledningsförmåga.

Genom att belägga kontaktytorna med WACKER® silikonpasta P 12, ersätts den termiskt isolerande luften med silikonpasta när komponenten skruvas på. Den termiska konduktiviteten för WACKER® silikonpasta P 12 är ungefär 20 gånger bättre än den för luft. Praktisk erfarenhet har visat att genom att använda WACKER® silikonpasta P 12, minskas värmeöverföringsresistansen med 50%.

KONTAKT

Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig
075-242 46 53
ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

LEVERANTÖR